रहिनन् मानवअधिकारकर्मी आस्मा जाहनगीर
एजेन्सी काठमाडौं, माघ २९