ताइवानमा ६.४ रेक्टरको भुकम्पको झटका, ५ ओटा भवन ध्वस्त
सेतोपाटी