लालुले मालीको काम गरेबापत दैनिक ज्याला भारु ९३ पाउने
एजेन्सी पुस २३