श्रीलंकाको त्यो चट्टाने सिंहमाथि उक्लँदा ... (भिडिओ) एउटा ढुगांमा निर्माण भएको श्रीलंकाको भब्य राजदरबार