लाइसेन्सिङ परीक्षामा एक चौथाइ डाक्टर फेल
छापाबाट काठमाडौं, चैत २०