गृहले रोक्यो २२ हजार प्रहरीको थप दरबन्दी
छापाबाट काठमाडौं, चैत १९