जोडी खोज्न नेपालका गिद्ध पाकिस्तानसम्म
छापाबाट काठमाडौं, चैत १९