१४ खर्ब प्रतिबद्धता एक पैसै आएन
छापाबाट काठमाडौं, चैत १८