पढाइ छाडेर मजदुरी : १० कक्षासम्म कोही पुग्दैनन्
छापाबाट काठमाडौं, चैत १८