संसद्मा बिदा कटौतीको विरोध
छापाबाट काठमाडौं, चैत १७