तीन सातादेखि बालिकाको शव अस्पतालमै
छापाबाट काठमाडौ, चैत १६