भर्नाकै दिन विद्यार्थीले किताब पाउने
छापाबाट काठमाडौ, चैत १६