चर्पीविहीन बस्ती खुला दिसामुक्त क्षेत्र !
छापाबाट काठमाडौं, चैत १६