हिमालतिर उक्लिदैं तराईका रोग
छापाबाट काठमाडौं, चैत १६