दुई अर्बको जग्गामा ५० करोडको राजश्व छली
छापाबाट काठमाडौं, चैत १६