संसद् बैठकमा मोबाइल चलाउन पाइने, ध्वनि प्रदूषण गर्न भने नपाइने
छापाबाट काठमाडौं, चैत १५