कालोपत्रे नफेरिएसम्म विमानस्थल २४ सै घण्टा नखुल्ने
छापाबाट काठमाडौं, चैत १५