शिक्षकले कक्षा पाँचमा पढ्ने विद्यार्थीलाई गाँजा र भाङ खुवाएपछि…
छापाबाट काठमाडौं, चैत १५