अवैध सम्बन्ध राखेको आरोपमा वडा कार्यालयमा यातना
छापाबाट महोत्तरी, चैत १४