मेडिकल कलेजमा पनि एमडिएमएस शुल्क २३ लाख सिफारिस
छापाबाट काठमाडौं, चैत १४