‘आरजु भाउजुको पनि हात छ भन्ने सुनियो, टिकट कति बेचियो?’
छापाबाट काठमाडौं, चैत १३