क्याविनेटको पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र न्यायाधीशको विदेश भ्रमण
काठमाडौं, चैत १३