खैनी–चुरोट बोकेर मन्त्रालय प्रवेश निषेध
छापाबाट काठमाडौं, चैत १३