चिकित्सा शिक्षामा फर्जी फ्याकल्टी रोक्न अनिवार्य औंठा छाप
छापाबाट काठमाडौं, चैत १२