जब देउवाले प्रकाशमानलाई हकारे
छापाबाट काठमाडौं, चैत ११