सानो पार्टी सभापतिको कब्जामा, देश वामको कब्जामा : सिटौला
छापाबाट काठमाडौं, चैत १०