विद्यार्थीले बनाए फोन गरेर भात पकाउन आदेश दिने उपकरण
छापाबाट काठमाडौं, चैत १०