चिनियाँ जहाजलाई बोइङ ७६७ को ठक्कर
छापाबाट काठमाडौं, चैत ९