सिंहदरबारका अघिकांश कर्मचारीको ‘ब्लडप्रेसर हाई’
छापाबाट काठमाडौं, चैत ९