प्रत्येक नेपाली वार्षिक दुई हजार २३४ रुपैयाँ फोनमा खर्चिन्छन्
छापाबाट काठमाडौं, चैत ८