‘सेटिङ’ मा विमानस्थल अध्यागमनका ३२ अधिकृत सरुवा
छापाबाट काठमाडौं, चैत ८