सुगम छाडेर दुर्गम रोज्दै डाक्टर, सुगम बस्नेलाई एमडी बन्ने बाटो बन्द
छापाबाट काठमाडौं, चैत ७