१० हजार सैनिक ब्यारेक तथा कार्यालय मापदण्डविपरित
छापाबाट काठमाडौं, चैत ७