प्रधानमन्त्रीको निर्णयले २० हजार मेघावाटका आयोजना अन्योलमा