चीनसँग भएका सम्झौता–सहमतिको अवस्था बुझ्दै परराष्ट्रमन्त्री
छापाबाट काठमाडौं, चैत ५