राजपा पनि सरकारमा जान इच्छुक, मन्त्रालय संख्या अझै बढ्ने
छापाबाट काठमाडौं, चैत्र ४