नेम्वाङको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीद्वारा अस्वीकार
छापाबाट काठमाडौं, चैत ३