‘राष्ट्रपतिको शपथ अवैधानिक होइन’
छापाबाट काठमाडौं, चैत ३