विमानस्थलभित्रै भएको जहाज दुर्घटनाले उब्जाएका सात प्रश्न