पराजुली इजलासमा, चोलेन्द्र बाहिर, आठ न्यायाधीश अनुपस्थित
छापाबाट काठमाडौं, फागुन ३०