रेशम चौधरीको उपचार साङ्लोमै बाँधेर
छापाबाट काठमाडौं, फागुन ३०