‘मोटो, खरायोको जस्तो दाँत त्यसमाथि पावरवाला चस्मा लगाउने मलाई कस्ले हेर्नु?’
अशेष अधिकारी काठमाडौं, वैशाख १५