यस्तो फोटो पोस्ट गरेपछि वाणीसँग रिसाए मानिसहरू
एजेन्सी मुम्बई, कात्तिक २८