जन्मदिनमा दीपिकाले सुरू गरेको व्यक्तिगत वेबसाइट ३ घन्टामै क्र्यास
एजेन्सी मुम्बई, पुस २२