'स्कुलमा फिल्म विषय पनि पढाउनुपर्छ'
जुना श्रेष्ठ काठमाडौं, भदौ १२