सारालाई किन 'एउटा घाउ देऊ' भन्दैछन् गौरव? (भिडियो)
सेतोपाटी काठमाडौं, चैत ११