ट्रेलरमा यस्तो देखियो भूताहा 'सुनकेशरी'
सेतोपाटी काठमाडौं, चैत ९