'मिस्टर इन्टरनेसनल': विराटनगरका साजिदले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने
सेतोपाटी काठमाडौं, फागुन २६