विमलको 'रूपको झट्कामा' एलिशाको यस्तो रूप
सेतोपाटी काठमाडौं, माघ २०