'पण्डित बाजेको लौरी' बन्ने
सेतोपाटी काठमाडौं, माघ १